Spelregels Beursvloer

Alle deelnemers dragen duidelijk zichtbaar een naambadge, een witte of een gele. De kleuren geven aan of de deelnemer een bedrijf vertegenwoordigt (wit) of een maatschappelijke organisatie (geel).

  1. Meng u onder de deelnemers en ga in gesprek over vraag/aanbod en de tegenprestatie. Zoek naar een win/win-situatie en bedenk: de geldvraag is taboe!
  2. Komt u er niet goed uit, de matchmakers (herkenbaar aan hoge hoeden) helpen u graag op weg. 
  3. Matches zijn er in drie categorieën: Helpende Handen, Kennis & Kunde en Middelen & Materialen. Elke categorie heeft eigen hoekmannen/-vrouwen.
  4. Komt u tot een match, dan vult u gezamenlijk een matchformulier in. De hoekman/-vrouw helpt u daarbij en legt het matchformulier ter bekrachtiging voor aan de notaris en de accountant. U neemt uw eigen doorslag mee; geel voor bedrijven, roze voor maatschappelijke organisaties.
  5. Wissel visitekaartjes uit met uw matchpartner, zodat u elkaar ook na de Beursvloer kunt bereiken.
  6. Samen met uw matchpartij laat u een foto maken in een van de twee fotohoeken (Harald Lakerveld of Daniëlle Verweij) en laat de gesloten match vereeuwigen.
  7. Bent u partij B? Dan neemt u binnen twee weken na de Beursvloer contact op met uw matchpartij om concrete afspraken te maken.
  8. Zodra de match uitgevoerd wordt, stelt u Samen voor Woerden op de hoogte.