Spelregels Beursvloer

Alle deelnemers dragen duidelijk zichtbaar een naambadge, een witte of een gekleurde. Dit onderscheid maakt in één oogopslag duidelijk  of de deelnemer een bedrijf vertegenwoordigt (wit) of een maatschappelijke organisatie (gekleurd).

  1. Meng je onder de deelnemers en ga in gesprek over vraag/aanbod en de tegenprestatie. Zoek naar een win/win-situatie, overvraag niet en bedenk: de geldvraag is taboe!
  2. Kom je er niet goed uit, de matchmakers (herkenbaar aan hoge hoeden) helpen je graag op weg. 
  3. Matches zijn er in drie categorieën: Helpende Handen, Kennis & Kunde en Middelen & Materialen. Elke categorie heeft eigen hoekmannen/-vrouwen. Bedenk dus bij welke hoek je moet zijn voor het invullen van een matchformulier.
  4. Kom je tot een match, dan vul je samen met de matchpartij een matchformulier in. De hoekman/-vrouw helpt daarbij en legt het matchformulier ter bekrachtiging voor aan de notaris en de accountant. Maak zelf met je telefoon alvast een foto van het formulier. In de week na de beursvloer ontvang je per e-mail een scan van het matchformulier. 
  5. Wissel visitekaartjes uit met je matchpartner(s), zodat je elkaar ook na de Beursvloer kunt bereiken.
  6. Samen met je matchpartij(en) laat je een foto maken in de fotohoek van Harald Lakerveld (of Daniëlle Verweij) en laat de gesloten match vereeuwigen.
  7. Neem binnen twee weken na de Beursvloer contact op met je matchpartij om concrete afspraken te maken.
  8. Zodra de match uitgevoerd wordt, stel je Samen voor Woerden op de hoogte. Graag met foto en kort verslag ten behoeve van publicatie in de (social) media.

Soorten Matches

Om je een idee te geven wat voor soort matches er kunnen worden gemaakt tijdens de Beursvloer staan hieronder per thema een aantal voorbeelden. Per thema is op de Beursvloer een hoek ingesteld om vraag en aanbod sneller samen te brengen.

HELPENDE HANDEN

Helpende Handen is een vorm van Maatschappelijk Teambuilden waarbij een afdeling of team medewerkers van een bedrijf gekoppeld wordt aan een maatschappelijke organisatie. Doel is in teamverband een concrete taak op te pakken en dus samen met collega’s de handen uit de mouwen te steken voor het goede doel.
Voorbeelden:
• Een dag klussen of tuinieren bij een zorginstelling
• Pannenkoeken bakken voor mensen met een beperking
• Kerstbomen bezorgen en optuigen bij eenzame ouderen

MIDDELEN & MATERIALEN

Deze themahoek heeft betrekking op de vraag naar spullen en/of bijvoorbeeld vergaderzalen.
Voorbeelden:
• Het beschikbaar stellen van een geschikte ruimte voor een maatschappelijke activiteit
• Een drukkerij voorziet een maatschappelijke instelling van flyers
• Een supermarkt levert boodschappen t.b.v. een maaltijd voor eenzame ouderen
• Een bouwbedrijf doneert (overgebleven) materialen aan een dagbesteding voor mensen met een beperking

KENNIS EN KUNDE

Bij Kennis & Kunde zet een bedrijf zijn expertise in. Denk hierbij aan het meehelpen bij het schrijven van bijvoorbeeld een business – of communicatieplan of het geven van een workshop. Maar ook advies op het gebied van ICT of het bouwen van een website vallen onder kennis en kunde.
Voorbeelden:
• Grafisch vormgever ontwikkelt het logo van een maatschappelijke organisatie
• Een advocaat adviseert over de juridische structuur van een organisatie
• Een accountant helpt bij het opstellen en bewaken van de begroting van een stichting
• Vakmensen vertellen over hun beroep op een school of beroepenmarkt

DUBBEL GENIETEN

Bij Dubbel Genieten staan mensen centraal die minder mobiel zijn, mensen voor wie het fysiek of mentaal lastig of onmogelijk is om er zelfstandig op uit te gaan of een activiteit te ondernemen. Door deze beperking is hun wereld klein en ligt sociaal isolement op de loer.
Voorbeelden:
• Wandeling of spelletjes doen met ouderen
• Jeu de boules met kinderen met een beperking
• Avondje sporten met statushouders
• High-tea met de bewoners van een zorginstelling